چهارشنبه 1 خرداد 1398
ترجمه آنلاین میهن دیک، خدمات ترجمه تخصصی | MihanDic


کاهش دانشجویان رشته های زبان خارجی در ولز

کاهش دانشجویان رشته های زبان خارجی در ولز

با توجه به خدمات پذیرش Ucas، تعداد داشنجویان زبان ولز در دانشگاه کاهش یافته است. تعدا دانشجویان در دوره های زبان خارجی در یکسال گذشته، طبق آخرین آمار، یک سوم کاهش داشته و دانشگاه کاردیف با مدارس همکاری کرده تا دانش آموزان بیشتری را برای پذیرش رشته هایی  مانند زبان فرانسوی ترغیب کند.

یکی از اساتید در دانشگاه می گوید "یک الگوی نگران کننده" در مدارس وجود دارد که انتخاب رشته های زبان را کاهش می دهد. آمار Ucas نشان می دهد 80  دانشجو در حال تحصیل در زبان های اروپایی و ادبیات  می باشند ، که این رقم در سال گذشته 120 نفر بوده است.

در سال 2009، 180 نفر دانشجو در رشته زبان های خارجی در ولز تحصیل می کردند. پروفسور فرانسوی در دانشگاه کاردیف کلر گورارا گفت که بسیاری از عوامل طی چندین سال موجب روند نزولی  شدند، از جمله تأکید بیشتر در مدارس بر ریاضیات و موضوعات علمی  بوده و به معنای دیگر پیروی از این تفکر که  "انگلیسی برای پیشرفت در جهان کافی است". در صورتی که بقیه ی زبان ها نیز، نیاز به مترجم دارند و هیچگاه ماشین های ترجمه نمی توانند ترجمه تخصصی انجام دهند.

او گفت: "ما اکنون شاهد کاهش تمایل نگران کننده ای در مدارس نسبت به انتخاب رشته های زبان هستیم. بنابراین ممکن است  تمایل برای یادگیری هیچ زبان دومی  وجود نداشته باشد و این موضوع بر درک جوانان نسبت به  ارزش زبان خارجی تاثیر می گذارد. ما در برخی مدارس هیچ کلاس مدرن زبان خارجی نداریم.
"چالش برای ما حفظ تنوع زبان ها، تشویق مدارس به سرمایه گذاری در آنچه بوده که ممکن است برای آنها موضوعی اختیاری  به نظر برسد".

کاهش دانشجویان رشته های زبان خارجی در ولز
کاهش دانشجویان رشته های زبان خارجی در ولز
ارسال شده در تاریخ 1397/07/18


گفتگوی آنلاین