دوشنبه 28 مرداد 1398
ترجمه آنلاین میهن دیک، خدمات ترجمه تخصصی | MihanDic


کاهش صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در آمریکا

کاهش  صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در آمریکا

صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در آمریکا رو به کاهش  هستند. از سال 2001 تا 2017، تعداد آمریکایی هایی که به زبان ایتالیا صحبت می کنند، از حدود 900000 به حدود  550000 نفر کاهش یافته که به میزان 38٪ در طی 16 سال بوده است. در میان زبان هایی که حداقل 100000 صحبت کننده آمریکایی در سال 2001 داشتند، هیچ زبانی نمی توانست کاهشی این چنینی داشته باشد. داده ها از سرشماری ایالات متحده، کاهش سریع  صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در این کشور را ناشی از دو عامل عمده می داند.

اولین دلیل بسیار ساده است. جمعیت ایتالیایی ها در سال 2001  تا حدود 530 هزار نفر کاهش یافت و به کمتر از 400 هزار نفر در سال 2017 کاهش پیدا کرده است. این دلیل 40 درصد  کاهش صحبت کنندگان ایتالیایی  می باشد. کمبود مهاجرت به ایالات متحده عمدتا به دلیل افزایش رونق ایتالیا در نیمه دوم قرن بیست و یکم است، در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا در هر سال تقریبا دو برابر ایتالیا در سال 1960 بوده  و امروزه تنها 50 درصد بیشتر است. همچنین، جنبش آزاد در اتحادیه اروپا، مهاجرت به انگلیس، یکی دیگر از کشورهای غنی در زبان انگلیسی، جذاب تر از رفتن به ایالات متحده است. تعداد ایتالیایی ها در بین سال های 2000 تا 2017 در انگلستان تقریبا  70000 افزایش یافته است.

60 در صد دیگر کاهش بیشتر به دلیل جذب ایتالیایی ها به زبان انگلیسی است. از 1930 تا 197، بیشتر ساکنان خارجی ایالات متحده از ایتالیا بودند. همانطور که این مهاجران می میرند و فرزندان آنها خانواده هایی انگلیسی زبان تشکیل می دهند، تعداد صحبت کنندگان ایتالیایی کمتر می شود. تعدادی از سخنرانان آلمانی در ایالات متحده به همین دلایل مشابه کاهش یافته است.

اگر چه زبان ایتالیایی در حال کاهش است، به دلیل افزایش مهاجران از آسیا و آمریکای لاتین، تعداد آمریکایی هایی که زبان دیگری را در کنار زبان انگلیسی صحبت می کنند در حال افزایش می باشد. فقط 11 درصد از شهروندان ایالات متحده در سال 1980 زبان دیگری را در  خانه در سال 1980در مقایسه با 22 درصد در سال 2016 صحبت کردند.

کاهش  صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در آمریکا
کاهش  صحبت کنندگان زبان ایتالیایی در آمریکا
ارسال شده در تاریخ 1397/09/10


گفتگوی آنلاین