جمعه 26 مهر 1398
ترجمه آنلاین میهن دیک، خدمات ترجمه تخصصی | MihanDic


هنر ترجمه

هنر ترجمه

چقدر هوشمندانه  و زیبا رومیان "ترجمه" را به قطب واژگان ما تشبیه کردند وامروزه تنها تعداد اندکی "استعاره" را به معنی "ترجمه" از یک زبان و ذهنیت به زبان و فرهنگی دیگر می دانند." گمشده در  ترجمه " حس تعبیری از "تلاش ما برای دیپلماسی شکست خورده است." وقتی ما نمیتوانیم معنی و درک  مشترک را برقرار کنیم، به جنگ  یکدیگر می رویم. فاجعه زبانی زمانی رخ می دهد  که  مشکل در پیدا کردن معادل صحیح، یک قضیه را تحریک می کند.

ترجمه مانند رودخانه ای پر از تمساح است. شغل مترجم این است که با ایجاد یک پل توسط استعاره با خیال راحت به طرف دیگر برسد. یک اشتباه در کلمات و ساختارها به معنای تکه تکه شدن او توسط تمساح ها می باشد. تمساح در همه جا وجود دارند و هدف آنها در زندگی، تخریب معنی، ایجاد سوء تفاهم و اختلاف است. سیاستمداران بدترین آنها هستند. حتی زمانی که آنها لبخند می زنند و ظاهری آراسته دارند، تفکرشان با گفتارشان متفاوت است می توانند یک چیز بگویند و سردرگمی معنایی ایجاد نمایند.

مشکل ترجمه به سیاست محدود نمی شود. نویسندگان یونانی بیش از هر زمان دیگری به مترجمان، به ترجمه ها و دیدگاه های آنها، ایده هایشان، به زبان های دیگر، فرهنگ های دیگر و دیگر گروه های ذهنی نیاز دارند. در حال حاضر بیشتر آثار قدیمی و معاصر یونانی به زبان فرانسه ترجمه شده اند و ترجمه انگلیسی ندارند. دلیل این امر می تواند تسلط کمتر مترجمان به زبان انگلیسی نسبت به فرانسه باشد. حتی این امر در مورد فیلم های یونایی هم صادق است.

هنر ترجمه
هنر ترجمه
ارسال شده در تاریخ 1397/09/24


گفتگوی آنلاین