دوزبانه ها زمان را متفاوت از تک زبانه ها تجربه می کنند

دوزبانه ها زمان را متفاوت از تک زبانه ها تجربه می کنند

راهکارهای چند زبانه شدن مقالات

محققان دریافتند که دوزبانه ها مزایای بلند مدتی را برای سلامت روانی خود به ارمغان می آورند.

برای افراد تک زبانه، کسانی که توانایی صحبت کردن به چندین زبان را دارند، اغلب منبع جذابیت هستند. آنها با چه زبانی فکر می کنند؟ آیا می توانند از زبانی به زبانی فی البداهه صحبت را ادامه دهند؟ آیا آنها با یک زبان یا دو زبان رویا پردازی می کنند؟

مطالعه ای از دانشگاه لنکستر و دانشگاه استکهلم که در مجله روانشناسی تجربی منتشر شده، دریافته که افراد دوزبانه در مورد زمان به لحاظ متفاوتی فکر می کنند و این بسته به نوع زبانی است که آنها در طول وقایع استفاده می نمایند.

زبان شناسان پروفسور آتیناسپولوس و پروفسور امانوئل توضیح دادند که دوزبانه ها اغلب بین زبان های خود آگاهانه و ناخودآگاه در حال حرکت هستند.

علاوه بر این، زبان های مختلف اغلب به زمان های متفاوت اشاره می کنند. به عنوان مثال، سوئدی و انگلیسی زبان ها به فواصل فیزیکی اشاره می کنند: “یک وقفه کوتاه”، در حالی که اسپانیایی زبان ها به مقادیر و حجم فیزیکی اشاره می کنند: “یک استراحت کوچک”.

دوزبانه ها زمان را متفاوت از تک زبانه ها تجربه می کنند
دوزبانه ها زمان را متفاوت از تک زبانه ها تجربه می کنند

نظریه محققان سوئدی در مورد دوزبانه ها

محققان از سوئدی هایی که زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم آنها بود، خواستند تا برآورد کنند که چه مقدار زمان برای پر شدن یک ظرف صرف می گردد. شرکت کنندگان از کلمه “duracion” (اسپانیایی به معنای مدت زمان) یا “tid” (معادل سوئدی) استفاده کردند.
دوزبانه های اسپانیایی تخمین های خود را بر اساس حجم مربوط به ظرف پر شده انجام دادند. ولی تخمین های دوزبانه های سوئدی، بر مبنای فاصله به جای حجم بودند.

پروفسور آتیناسپولوس گفت: نتایج نشان دادند که زبان بیش از آنچه  که ما تصور می کنیم به احساسات و تصورات روزمره مان مرتبط می باشد.

شواهد روزافزون نشان می دهند که زبان به احساسات و در نهایت به ادراک بصری ما منتهی می گردد.

پروفسور آتیناسپولوس نیز بر این باور است که دو زبانه ها “متفکرانی انعطاف پذیرتر” نسبت به کسانی هستند که فقط به یک زبان صحبت می کنند.

او می گوید: “شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، از نظر روحی و روانی دوزبانه ها دارای توانایی یادگیری بالاتر و انجام چند وظیفه باهم هستند.”