موسیقی دان ها، مترجم های بهتری هستند

موسیقی دان ها، مترجم های بهتری هستند

ترجمه، چالشها و راهکارها مقالات

شواهد نشان می دهند که موسیقی دان ها، در هنگام یادگیری زبان ها، دارای توانایی ذهنی افزایش یافته در مهارت های زبان شناختی دشوار، مانند توانایی سریع ترجمه زبان های مختلف در  ذهن خود هستند. به همین علت، موسیقی دان ها می توانند مترجم های بسیار خوبی باشند.

موسیقی همچنین می تواند به زبان آموزان اطلاعت بیشتری در مورد فرهنگ زبان در حال یادگیری بدهد و داشتن این درک یکی از مولفه های حیاتی موفقیت مترجم است. در اینجا، به کشف دلایل این موضوع می پردازیم که چرا موسیقی دان ها مترجم های خوبی هستند.

موسیقی و زبان از لحاظ علمی به هم متصل هستند

این توانایی افزایش یافته در موسیقی دانان برای تبدیل شدن به مترجمانی عالی از ارتباط علمی بین موسیقی و زبان ناشی می شود. گفتار خود نوعی موسیقی است و انسانها در ریتم های متنوع مانند موسیقی صحبت می کنند. انسانها از طریق فرآیندهای شناختی مشابه، زبان و موسیقی را تفسیر می کنند. اگر چه ما گفتار و موسیقی را در نیمکره های مغز متضاد پردازش می کنیم، کارشناسان دریافته اند که “مناطق های عصبی که در آن گفتار و ادراک موسیقی وجود دارند” همپوشانی های قابل توجهی را نشان می دهند.

این به طور مداوم نشان داده شده که گوش دادن به یک گفتار ضبط شده کم کم صدایی همانند موسیقی تولید می کند، همانطور که مغز ما شروع به تمرکز بر غلبه ملودیک زبان و نه معنای آن می نماید. مرز بین زبان و موسیقی در وجود انسان کاملا مشخص است. مثال هایی را می توان در زبان سوت زدن باستانی و در هم آمیختن موسیقی و گفتار برای ایجاد ریتم شعر یافت.

موسیقی دان ها در پردازش زبان های مختلف بهتر هستند

این ارتباط قوی بین موسیقی و زبان به کسانی که آموزش موسیقی می بینند، اجازه می دهد تا زبان ها را به طور قابل ملاحظه ای بهتر از کسانی که درک کنند که هیچ آشنایی ندارند. این می تواند آنها را قادر سازد که سخنرانان بسیار بهتری باشند. این بدان معنی است که آنها به خوبی برای حرفه های زبان مناسب هستند. تحقیقات نشان می دهند افرادی که قبل از سن هفت سالگی موسیقی را تجربه کرده اند، مهارت های فراوانی دارند که می توانند به طور قابل توجهی در پردازش زبان های خارجی به آنها کمک کنند. از آنجایی که مغز در این مرحله حساس ترین مرحله توسعه است، آموزش موسیقی منجر به افزایش توانایی شناختی می شود، نوازندگان جوان با واژگان وسیع تر مانوس شده و توانایی بیشتری برای تشخیص تفاوت های ظریف بین صداها و تلفظ کلمات نا آشنا دارند.

با این حال، نوازندگان قدیمی تر می توانند از آن بهره مند شوند، زیرا فرآیند یادگیری و صحبت کردن با زبان به بسیاری از فرآیندهای شناختی همانند بازی کردن متکی است. تحقیقات نشان می دهند که تسلط در موسیقی و زبان به سطح بالاتری از کنترل اجرایی در مغز نیاز دارد. مکانیسم هایی مانند تغییر جابجایی، حافظه و تعویض بین وظایف برای هر دو لازم می باشد، یعنی کسانی موسیقی می دانند، قادرند از توانایی خود در هنگام یادگیری و صحبت کردن با زبان دیگر استفاده کنند.

این قابلیت زبان شناختی پیشرفته، افرادی را با مهارت های مختلف برای مشاغل مبتنی بر زبان بوجود می آورد. این شامل توانایی ترجمه سریع زبان ها در ذهن، سخنوری عالی و تلفظ بهتر زبان های خارجی می گردد. این مهارت ها می توانند بسیار دشوار باشند، اما شواهد نشان می دهند که نوازندگان در انجام این کار دارای مزایای قابل توجهی نسبت به دیگران هستند. به این معنی که آنها به خوبی در موقعیتی قرار می گیرند که نقش مفصلی یک مترجم و ضرورت نیاز به این ویژگی ها را به صورت روزانه درک می کنند.

موسیقی به شیوه های مختلف به زبان آموزان کمک می کند

بهترین مترجمان کسانی هستند که می توانند از تجربه فرهنگی خود برای فراتر رفتن از ارائه یک ترجمه معمولی استفاده کنند. در حالی که توصیه می شود کسانی که می خواهند مترجم باشند، باید وقت خود را در کشوری صرف کنند که زبان دوم آنها زبان مادری آن کشور باشد؛ گوش دادن به موسیقی در آن زبان نیز می تواند راه موثری برای تعامل با یک فرهنگ فراهم کند؛ زیرا ارزان است و افراد می توانند این کار را روزانه انجام می دهند.

موسیقی خارجی نیز می تواند به افراد در حال یادگیری زبان کمک کند. بسیاری از فراگیران زبانی جدید در مورد لهجه خارجی ترس و نگرانی دارند، در عوض کسانی که موسیقی می نوازند می توانند زبان را بخوانند. این باعث می شود بیشتر مایل به صحبت باشند.

این روش یادگیری سرگرم کننده تر است و زبان آموزان را قادر می سازد صداهایی را پردازش کنند که مغزشان به طور خودکار از آن لذت ببرند، مثلا از طریق خواندن یک کتاب درسی یا گوش دادن به کسی که صحبت می کند. موسیقی همچنین دو طرف چپ و راست مغز را به همکاری وا می دارد و منجر به سطح بالاتری از درک می شود.

نتیجه اینکه موسیقی دان ها، مترجم های بهتری هستند

برای موسیقی دانان، یادگیری و صحبت کردن با زبان های مختلف می تواند فرآیندی بسیار ساده تر باشد و آنها را با روش عالی خود در فرهنگ آن زبان غوطه ور سازد. بنابر همین دلایل است که موسیقی دانان مترجمان بسیار عالی هستند.هیچ نظری وجود ندارد

  • سلام مهمان