دوزبانه ها

مزایای دوزبانه بودن (نتیجه تحقیقات)

راهکارهای چند زبانه شدن مقالات

محققان دریافتند که چه اتفاقی در مغز دوزبانه ها رخ می دهد، وقتی بین زبان های مختلف تغییر می کنند. این یافته بینش جدیدی را درباره طبیعت دوزبانه ها ارائه می دهد.

متنت بلانکو الوریتا، کاندیدای دکترای دانشگاه نیویورک و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید که یکی از ویژگی های قابل توجه افراد دو زبانه، توانایی آنها در سرعت و دقت به هنگام تغییر بین زبان های مختلف است.

فعالیت عصبی دوزبانه ها

یافته های ما به تعیین دقیق آنچه پرداخته که در مغز رخ می دهد و در این فرایند مشخص می شود. به ویژه اینکه فعالیت های عصبی به طور انحصاری با جدا شدن از یک زبان و سپس درگیر شدن با یک زبان جدید همراه هستند. به طور خاص، این تحقیق برای اولین بار نشان می دهد در حالی که جدا شدن از یک زبان نیاز به برخی از تلاش های شناختی و  فعال کردن یک زبان جدید دارد با دیدگاه نوروبیولوژیکی ارتباطی ندارد.

تحقیقات قبلی حاکی از ارتباط تغییر زبان با افزایش فعالیت در زمینه های کنترل شناختی (به عنوان مثال، بخش پیشانی و قدامی مغز) می باشند. با این حال،  مشخص نبود که آیا  تغییر از زبان قبلی یا درگیر شدن با  زبان جدید این فعالیت را هدایت می کند یا خیر.

به طور عمده این دو فرایند همزمان اتفاق می افتند، زمانی که دو زبانه ها  از یک زبان به زبان دیگر  تغییر می کنند (یعنی زمانی که فرد از اسپانیایی به زبان انگلیسی صحبت می کند) به طور همزمان زبان اسپانیایی “غیرفعال ” و انگلیسی ” فعال” می گردد.

دوزبانه ها
دوزبانه ها

محققان این مطالعه، دوزبانه های انگلیسی و زبان اشاره آمریکایی (ASL) را مورد بررسی قرار دادند که به طور همزمان هر دو زبان را تولید می کنند.

بلانکو-الوریتا می گوید: “این واقعیت دارد که آنها می توانند هر دو را به طور  همان زمان انجام دهند و فرصتی منحصر به فرد برای فرآیند تعامل و جداسازی فراهم نمایند، به این معنی که آنها زبان ها را به طور همزمان فعال و غیرفعال می کنند.

این یعنی که محققان می توانند از دوزبانه ها بخواهند که به جای تولید هر دو زبان تنها یک زبان ( یعنی فرایند تبدیل زبان را  “غیر فعال” کنند) یا به جای تولید یک زبان واحد به تولید هر دو زبان بپردازند ( یعنی فرایند تبدیل زبان را فعال نمایند.)

نتایج آزمایش MEG

دانشمندان به منظور سنجش فعالیت مغز افراد در طول این آزمایش، محققان مگنتنسپالوگرافی (MEG) را به کار گرفتند. تکنیکی که فعالیت های عصبی را از طریق ضبط میدان مغناطیسی انجام می دهد که جریان الکتریکی مغز ما را تولید می کند.

محققان دریافتند که هنگامی که دو زبانه ها ASL و انگلیسی بین این دو زبان تغییر پیدا می کنند، تبدیل زبان «غیرفعال» منجر به افزایش فعالیت در حوزه های کنترل شناختی می شود، در حالی که تبدیل زبان «فعال» اینگونه نیست.

به عبارت دیگر، کار مغز غیر فعال کردن یک زبان بدون  هیچ تلاش شناختی برای “فعال کردن” زبان دوم است، بدون در نظر گرفتن اینکه به این زبان صحبت شده یا زبان اشاره باشد.

در حقیقت، آنها همچنین دریافتند که برای چنین  دوزبانه ها، تولید دو کلمه به طور همزمان (یک نشانه و به زبان آوردن یک کلمه) لزوما نیازی به فعالیت شناختی بیشتری ندارد. در عوض، تولید هر دو به طور همان زمان ساده تر از نیاز به سرکوب زبان غالب (در این مورد انگلیسی) به منظور برقراری زبان اشاره تنها در ASL است. در مجموع، این نتایج نشان می دهند که تغییر زبان با جدا شدن از زبان قبلی و در مقابل درگیر شدن با یک زبان جدید صورت می گیرد.

3 پاسخ در “مزایای دوزبانه بودن (نتیجه تحقیقات)

دیدگاهتان را بنویسید