اهمیت نقش مترجم در ترجمه

اهمیت نقش مترجم در ترجمه

ترجمه، چالشها و راهکارها مقالات

ترجمه ما را احاطه کرده و تمام جهان را به هم متصل می کند. حتی اگر ما هرگز با مترجم یا کار مستقیم او تماس نداشته باشیم، ترجمه چیزی است که ما را قادر می سازد تا دیگران را با وجود تفاوت های بنیادین بین زندگی آنها و خودمان درک کنیم.

ترجمه یک ویژگی همه جا حاضر زندگی امروز است. در حقیقت، آنقدر در همه جا وجود دارد که اغلب، ما حتی متوجه حضورش نمی شویم.

ترجمه به آن اندازه که ما فکر می کنیم ساده نیست. امروز، مترجم ها، افراد بسیار پرارتباطی هستند. آنها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، واژگان مناسب را انتخاب می کنند، قالب زبان ها حفظ می نمایند و پیشنهادات را بر اساس ترجمه های قبلی ارائه می دهد و تمام این کارایی ها و تجارب الزامی هستند. مترجمان همانند ارتش غیرقابل مشاهده، ارتباطات بین زبانی را فراهم می نمایند.

اما همه چیز پیچیده تر از آن است که می بینیم. ترجمه ها به سادگی از یک زبان به زبان دیگر منتقل نمی شوند. شرکت ها، دولت ها، سازمان های فرهنگی و سازمان های غیردولتی اغلب به متون بسیار متنوع از یک زبان به زبان های مختلف و یا در بعضی موارد از زبان های مختلف به بسیاری دیگر نیاز دارند.

اگر نقطه شروع، زبان مبدأ، یک زبان شناخته شده در سطح جهانی مانند زبان انگلیسی باشد قضیه ساده به نظر می رسد، اما در مورد زمانی که زبان مبدایی که توسط افراد کمتری در سراسر جهان یاد گرفته می شود، موضوع پیچیده می شود. به عنوان مثال، ترجمه یک بازی کامپیوتری از انگلیسی به چینی، هندی، فرانسوی و اسپانیایی کار پیچیده ای نیست. ترجمه یک بازی کامپیوتری مشابه از زبان لاتین به یونانی، اندونزیایی، پرتغالی و سواحیلی بسیار دشوار است. در مورد هر یک از این زبان ها در شرایط جهانی هیچ چیز مبهم وجود ندارد. اما، تعداد مترجمان توانمند در این زبان ها بسیار انگشت شمار می باشند.

اهمیت نقش مترجم در ترجمه
اهمیت نقش مترجم در ترجمه

تفاوت مترجم با ماشین های ترجمه

حال ممکن است فکر کنید که با وجود ترجمه گوگل و دیگر انواع ترجمه ماشینی، تنها یک کلیک فاصله تا ترجمه وجود دارد. اما در اشتباه هستید. در حقیقت، ترجمه غیرمستقیم دقیقا همان چیزی است که موتورهای ترجمه عصبی مثل گوگل در انجام آن ناتوان بوده و قادر نیستند داده ها را بین زبان های نسبتا کوچک به هم متصل کنند. سیستم های ترجمه عصبی اساسا از ترجمه هایی یادمی گیرند که در حال حاضر در جهان وجود دارند. اگر یک متن در چندین زبان وجود داشته باشد، سیستم می تواند نتیجه بگیرد که کدام بخش در یک زبان مربوط به بخش هایی از زبان های دیگر است و بنابراین، اساسا یاد می گیرند که چگونه ترجمه شوند.

اما این بدان معنی است که یک سیستم با نمونه های بیشتر، بهتر از یک سیستم با نمونه های کمتر کار خواهد کرد. بنابراین، اگر چند نمونه از متون موازی در زبان لاتین و اندونزی وجود نداشته باشد، این سیستم برای یادگیری محتوای کمی دارد، بنابراین کیفیت ترجمه هایی که بین این دو زبان تولید می شود، احتمالا کیفیت دلچسبی ندارند. به همین دلیل است که چنین سیستم هایی بر این واقعیت واقف هستند که زبان های خاص جهان، به خصوص انگلیسی که به طور گسترده ای ترجمه شده اند، دارای متون نمونه به اندازه کافی بزرگ برای اطمینان از کیفیت بالای ترجمه های جدید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید