یادگیری زبان انگلیسی دیجیتالی

نحوه یادگیری زبان انگلیسی (دیجیتالی)

آموزش زبان به کودکان مقالات

دیجیتالی کردن صنعت آموزش و پرورش منجر به چندین سیستم عامل یادگیری دیجیتال شده است، که روش های یادگیری زبان انگلیسی را در اختیار شما قرار می دهد. زبان آموزان زبان می توانند برای برنامه های کلاس های آنلاین ثبت نام کنند.

تحلیل گران تکنوویو پیش بینی می کنند، رشد بازار یادگیری زبان انگلیسی دیجیتال آسیا-اقیانوسیه به ٪ ۲۵.۸۳ CAGR در دوره ۲۰۱۸-۲۰۲۲ برسد.

این گزارش، سناریوی کنونی و چشم انداز رشد بازار یادگیری زبان انگلیسی در APAC را پوشش می دهد. برای محاسبه اندازه بازار، این گزارش درآمد حاصل از فروش دوره های آموزش زبان، برنامه ها و بسته ها در سراسر منطقه APAC را در نظر می گیرد.

بازار بر اساس کاربران نهایی به بخش های زیر تقسیم می شود:

زبان آموزان آکادمیک

زبان آموزان غیر آکادمیک

یادگیری زبان انگلیسی دیجیتالی
یادگیری زبان انگلیسی دیجیتالی

گزارش Technavio از بازار یادگیری زبان انگلیسی دیجیتالی آسیا-اقیانوسیه در ۲۰۱۸-۲۰۲۲، بر اساس یک تحلیل بازار عمیق توسط کارشناسان این صنعت تهیه شده است. این گزارش چشم انداز بازار و رشد آن را در طول سال های آینده پوشش می دهد. این گزارش همچنین شامل بحث درباره فروشندگان کلیدی در این بازار می شود.

فروشندگان کلیدی

  • EF Education First
  • Houghton Mifflin Harcourt
  • McGraw-Hill Education
  • Oxford University Press
  • Pearson
  • Sanako Corporation

هدایت بازار

 • پذیرش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان تجاری جهانی

چالش بازار

 • سرمایه گذاری های بالا در زیرساخت های انعطاف پذیر دیجیتال

روند بازار

 • رویکرد شناختی 

دیدگاهتان را بنویسید