ترجمه متون اقتصادی

ترجمه متون اقتصادی

ترجمه، چالشها و راهکارها مقالات

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی ترجمه متون اقتصادی و شرایط حاکم بر آن بپردازیم، با ما همراه باشید.

اقتصاد هر کشور مهمترین عامل پیشرفت و موفقیت محسوب می‌شود و اقتصاد در پیشرفت و بهبود جامعه بسیار موثر است و تاثیر مستقیم دارد. در کشور ما رشته اقتصاد از جایگاه خوبی برخوردار است و تقریبا امکان ادامه تحصیل این رشته تا مقاطع تحصیلی دکتری نیز امکان پذیر می‌باشد.

ترجمه متون رشته‌های مختلف هرکدام نیازمند تخصص، دانش و اشراف به موضوعات مختلف آن دارد.

فرایند ترجمه متون اقتصادی به فارسی و انگلیسی

فرایند ترجمه متن تخصصی که در حوزه‌های اقتصادی نوشته‌شده‌اند، با ترجمه سایر رشته‌های تخصصی کمی متفاوت است، چراکه ترجمه متون اقتصادی به جهت حساسیت بالایی که دارد نیازمند تبحر و توانایی بالای مترجمی است که برای ترجمه متون مختلف اقدام می‌کند.

مترجم‌های متخصص و باسابقه میعن دیک در حوزه ترجمه متون اقتصادی، در ابتدا با خواندن متن‌های سفارشی برای ترجمه، درک کلی و جامعی در خصوص موضوع متن به دست می‌آورند و در مرحله بعدی برای استخراج کلمات و عبارت‌های تخصصی متن اقدام می‌کنندچ

ترجمه متون اقتصادی
ترجمه متون اقتصادی

مجموعه علوم اقتصادی شامل رشته‌های زیر است:

  • اقتصاد و تجارت الکترونیک
  • برنامه ‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
  • علوم اقتصادیگرایش محیط زیستتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
  • اقتصاد شهری
  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد نفت و گاز
  • اقتصاد هنر
  • بانکداری اسلامی
  • اقتصاد اسلامی

بنابراین برای اینکه ترجمه متون رشته اقتصاد به صورت تخصصی انجام گیرد و از ترجمه تحت اللفظی اجتناب شود، مترجم باید از مفاهیم علمی رشته اقتصاد آگاه باشد. در واقع ما با تشکیل گروه مترجمان اقتصاد امکان تحقق این موضوع را فراهم نموده ایم تا ترجمه تخصصی اقتصاد را به دست متخصصان رشته خود بسپارید.