تاثیر ترجمه روان

تاثیر ترجمه روان

ترجمه، چالشها و راهکارها مقالات

زمانی که با متنی خلاق روبرو می شوید، ترجمه روان و یافتن معادلی دقیق چالش برانگیز می باشد. در اینجا مترجم مهم ترین نقش را داد. فایق آمدن بر این دست موانع در محتوا مانند اصطلاحات روزمره، سخنرانی ها و فیلم ها وظیفه ای به مراتب سنگین بوده که بر عهده ی مترجم است.

در این زمان مترجم می تواند از هنر انتقال یعنی ترجمه بهره جوید. در حالیکه تمرکز ترجمه روان ، بر معنا و واکنش مخاطب در مقایسه با ترجمه معمولی متن می باشد. حرکت از متن مبدا، عنصری کلیدی برای انتقال موفق است. برای انتقال، مترجم نیاز به خواندن و درک متن دارد و بعد از آن می بایست متن را با توجه به بافت، فرهنگ، تفاوت های زبانی، ارزش ها، دیدگاه ها و غیره ترجمه نماید. تولید ترجمه ای با کیفیت از متنی با ساختار پیچیده و پر محتوا نیازمند زمان و مهارت و نیز خلاقیت مترجم دارد.

تاثیر ترجمه روان
تاثیر ترجمه روان

با در نظر گرفتن تمام این موارد، مترجم می بایست متن مبدا را به قالب متن مقصد ببرد که منوط به مطالعه فراوان مترجم می باشد. مترجم به طور حتم مطالعات، تحقیقات و گفتگوهای فراوانی را قبل از ترجمه انجام داده تا بهترین ترجمه را خلق نماید. بنابراین، این روند چیزی بیش ترجمه صرف است. ترجمه روان به زمانی بی نهایت نیاز دارد که شاید مشخص نباشد و این یکی از سختی های ترجمه است. برای هر ترجمه شاید مترجم ساعت ها وقت خود را صرف ترجمه یک جمله یا گاهی یافتن معادلی صحیح می کند. همان طور که از نامش پیداست، انتقال در مورد ترکیب ترجمه با خلاقیت های فردی است که به منظور ایجاد متنی جدید می باشد.

مثال های انتقال

انتقال بد چیست؟ یکی از بی کیفیت ترین انتقال ها، شعارها هستند. یافتن معادل صحیح برای شعارها در زبان دیگر بسیار مشکل است. شعار باید به سرعت برای مخاطب زبان مقصد قابل فهم و ماندگار باشند.

چگونه می توانیم چنین ترجمه ای برای شعارها داشته باشیم؟ گاهی با ریتم و بازی با لغات امکان پذیر خواهد شد. بسیاری از شعارها کمی جنبه ی طنز دارند تا مخاطب را بیشتر و بهتر تحت تاثیر قرار دهند، ولی این نکات و ابزارها در زبان و فرهنگ دیگر جوابگو نیستند.

به عنوان مثال شعار معروف کی اف سی “finger lickin’ good” در زبان های مختلف ترجمه های متفاوت دارد، در زبان ماندرین ترجمه شده: انگشتان خود را هم می خورید.

چه چیزی موجب انتقال موفقیت آمیز می شود؟

جهانی فکر کنید و محلی عمل نمایید. انتقال، دقیقا همان هنری است که هر مترجم به آن نیاز مبرم دارد و اگر انتقال،

هنر است، پس مترجم هنرمندی صاحب سبک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید