کلمات مخفف در زبان انگلیسی ( اختصار ها )

روشهای مطالعه زبان خارجی مقالات

اختصارها یا کلمات مخفف در زبان مکالمه‌ها را تسریع می‌بخشند و آن را جذاب می‌کنند، به ویژه زمانی که می‌خواهید با گوشی همراه خود سریع تایپ کنید. زبان انگلیسی نیز پر از این اختصار ها شده و یادگیری و استفاده از آنها می‌تواند لذت بخش باشد.

کلمات مخفف انگلیسی یکی از پر کاربرد ترین مواردی هستند که هم در زبان محاوره ای و هم در زبان نوشتاری به فراوانی می توان آن ها را مشاهده نمود. گاهی اوقات این کلمات ممکن است برای خوانندگان مطالب مشکلاتی را ایجاد نمایند زیرا آشنایی با همه آن ها کمی مشکل است.

به ویژه هنگامی که شما متون تخصصی خاصی را مطالعه می کنید ممکن است با شنیدن کلمات اختصاری یا مخفف گیج شده و نتوانید متوجه جزئیات مربوط به آن موضوع شوید. در واقع از چند حرف تشکیل شده اند که در کنار هم قرار می گیرند و تشکیل یک کلمه واحد را می دهند.

چرا از کلمات مخفف انگلیسی استفاده می کنند؟

می توان علت این موضوع را صرفه جویی در زمان و حتی فضا دانست. به عنوان مثال هنگامی که شما یک مطلب یا مقاله خاصی را مطالعه می نمایید ممکن است با عنوان یا یک عبارت مشخصی رو به رو شوید که به دفعات در مقاله تکرار شده است.

حال برای این که فضای کمتری برای نوشتن آن عبارت یا عناوین اشغال شود از عبارات خلاصه شده به جای عبارت اصلی استفاده می شود. از طرفی خواندن کلمات مخفف انگلیسی بسیار آسان تر خواهد بود.

کلمات مخفف در زبان انگلیسی ( اختصار ها )
کلمات مخفف در زبان انگلیسی ( اختصار ها )

اما در ابتدا اجازه دهید نگاهی سریع به این مقوله بیاندازیم:

  • اختصارات نسخه‌های کوتاه شده‌ی کلمات هستند و بعضی اوقات با یک نقطه به پایان می‌رسند.
  • اختصارات قابل تلفظ هستند، یعنی می‌توانید آنها را همچون یک اسم بیان کنید و با استفاده از اولین حرف هر کلمه شکل می‌گیرند.
  •  Initalism یعنی زمانی که یک کلمه حرف به حرف تلفظ می‌شود. چیزی شبیه به UN سازمان ملل متحد United Nations.

در لیست زیر بعضی از این اختصارات زبان انگلیسی را با هم مرور می‌کنیم.

 

B2B – business to business
IM – instant message
FYI – for your information
EOD – end of day
OOF – out of office
HTH – hope this helps
TBH – to be honest
TBD – to be done
B4 – before
Gr8 – great
CU – see you
IOU – I owe you
TIA – thanks in advance
TC – take care
TMI– too much information
OTT – over the top
BTW – by the way
OMW – on my way
ASAP – as soon as possible
NSFW – not suitable/safe for work
YOLO – you only live once
BFF – best friends forever
LOL – laughing out loud
ROFL – rolling on the floor laughing
LMAO – laughing my arse / ass off
PMSL – pissing myself laughing
OMG – oh my god!
OMGFML – oh my god! **ck my life!
PITA – pain in the arse / ass
WTH – what the hell!
WTF – what the **ck!
FUBAR – **cked up beyond all recognition / repair
FFS – for **ck’s sake
FML – **ck my life!
CYA – cover your arse / ass

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید