اهمیت زبان مادری

اهمیت زبان مادری (نظرات بزرگان)

زبانشناسی مقالات

فاکویا، پروفسور زبان شناسی کاربردی، باورد دارد که زبان مادری هر فرد، هویت اصلی او است، از این رو باید با زبان مادری صحبت کنیم. او به والدین هشدار داد که ممانعت فرزندان از صحبت به زبان های بومی بسیار اشتباه است.

زبان مادری ، هویت اصلی

فاکویا، رییس دانشکده هنر، دانشگاه ایالتی لاگوس، گفت: “به دلیل این که زبان مادری ما هویت اصلی مان است، اگر با آن صحبت نکنیم، هویت خود را از دست داده ایم. اگر زبان دیگری می دانید که می تواند به شما کمک کند، آن را در حین صحبت پنهان کنید، چون این زبان دوم شماست.”

به گفته وی، به دلیل نفوذ و تاثیر زبان انگلیسی، زبان های آفریقایی به تدریج از بین می روند. فاکویا خاطرنشان کرد، کسانی که زبان خوشان را کم رنگ می کنند و تمرکز بر استفاده از زبان انگلیسی در مدرسه، خانه و غیره را پررنگ تر می نمایند، اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند.

اهمیت زبان مادری
اهمیت زبان مادری

وی استدلال کرد که نیجریه ها هنوز می توانند راهی برای پذیرش زبان های اصلی بومی در برنامه درسی مدرسه پیدا نماید. او خاطر نشان کرد که دولت و شهروندان هر دو نقش دارند تا زبان های بومی را ترویج کنند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که زبان مادری را به فرزندانمان یاد می دهیم، زیرا بقای این زبان ها در گرو این کار است، نه در سطح ملی؛ بلکه ما باید از پایه شروع کنیم که آن در خانه است.”

وی ادامه داد: “زبان انگلیسی به دلیل دارا بودن ماهیت چند ملیتی مناسب است، اما ما باید زبان محلی خود را توسعه دهیم، زیرا اگر زبان شما در حال مرگ باشد، زبانتان به طور غیر مستقیم می میرد”.هیچ نظری وجود ندارد

  • سلام مهمان