بازدهی یادگیری زبان خارجی

یادگیری زبان خارجی (بررسی تحقیقات)

زبانشناسی مقالات

یک مطالعه جدید نشان داده است که افراد صداقت بیشتری دارند وقتی که به یادگیری زبان خارجی می پردازند و صحبت می کنند. مطالعات که توسط دانشگاه شیکاگو انجام شده، نشان دهنده ی نسبت حقیقت گویی زبان خارجی به زبان مادری است.

تقلب در زبان خارجی کمتر از زبان مادری

این تحقیق بر روی زبان مادری انگلیسی، اسپانیایی، عربی و کره ای متمرکز بود، زیرا آنها در یک بازی اقتصادی مشارکت داشتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی برای بازی به زبان مادری خود و یا به یک زبان خارجی  انتخاب می شدند و بر اساس عدد تاس آمده، می بایست پول پرداخت می کردند.

این بازی به طوری طراحی شده بود که نتیجه ای خصوصی داشت، به این معنی که شرکت کنندگان می توانستند تقلب کنند تا سود بیشتری را بدون هیچ گونه ریسک و عواقبی به دست آورند.

این مطالعه نشان داد افرادی که به یادگیری زبان خارجی می پرداختند و صحبت می کردند، نسبت به افرادی که به زبان مادری خود سخن می گفتند، کمتر تقلب انجام می دادند.

بازدهی یادگیری زبان خارجی
بازدهی یادگیری زبان خارجی

تفکر به زبان خارجی

یولا بربی مایر، استاد روانشناسی دانشگاه بن گوریون Negev در اسرائیل است. او می گوید افراد هنگام کسب منفعت بیشتر بدون هیچ گونه عواقب و ریسک، گرایش غریزی به تقلب خواهند داشت،  اما زمانی که وقت برای تفکر دارند از فریبکاری خودداری می کنند.”

یولا توضیح داد که وقتی پای پول درمیان باشد، وسوسه برای دروغ گفتن مانند دروغ گفتن درباره سن کودک برای دریافت بلیط ارزان تر وجود دارد.

نتیجه

با تحقیق حاضر،این واقعیت مشخص شد. شرکت کنندگان بیشتر مایل به افزایش دادن عدد تاس خود در هنگام صحبت کردن به زبان مادری بودند.

یافته های این مطالعه با یک تصور غلط رایج در مورد افراد بیگانه مواجه است. مطالعات نشان داده اند، افراد دارای لهجه، اعتبارکمتری دارند. زیرا درک آنها دشوار تر می باشد.” اما نتایج این تحقیق، عکس آن را نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید