ارتباط بین زبان ها و قومیت ها

ارتباط بین زبان ها و قومیت ها

زبانشناسی مقالات

در این مطلب به بررسی توجه نوزادان در تشخیص زبان کانتونی و انگلیسی مطابق با قومیت آنها می پردازیم.
مطالعه ای که ۲۲ آوریل توسط Psychobiology Development منتشر شد، نشان داد که نوزادان ۱۱ ماهه به صورت آسیایی تبارها بیشتر از قفقازی ها در هنگام شنیدن زبان کانتونی در مقابل انگلیسی نگاه می کردند اما در هنگام شنیدن اسپانیایی اینگونه نبود.

ارتباط بین زبان ها و قومیت ها

یافته های آنها نشان می دهد که تا نوزادان ۱۱ ماهه بین زبان ها و قومیت ها براساس افراد در کنارشان ارتباط برقرار می کنند. لیلیان مه، مدرس روانشناسی در دانشگاه UBC که مدیر اصلی این مطالعه بود، باور دارد که در یادگیری زبان، نوزادان چیزی بیشتر از صداها و جملات یاد می گیرند. آنها همچنین درباره شخص صحبت کننده نیز چیزهایی خواهند آموخت.

این تحقیق در ونکوور انجام شد. جایی که حدود ۹ درصد از جمعیت می توانند کانتونی صحبت کنند.

این محققان نوزادان را در معرض زبان انگلیسی و کانتونی قرار دادند و تصاویری از افراد قفقازی و آسیای میانه را به آنها نشان دادند. هنگامی که نوزادان زبان کانتونی را شنیدند، آنها به صورت افراد آسیایی نسبت به زمانی که زبان انگلیسی را می شنیدند بیشتر نگاه می کردند. هنگامی که آنها به زبان انگلیسی گوش می دادند، آنها به طور مساوی به هر دو چهره آسیایی و قفقازی نگاه می کردند.

ارتباط بین زبان ها و قومیت ها
ارتباط بین زبان ها و قومیت ها

جانت ورکر، استاد روانشناسی UBC، نویسنده این تحقیق گفت که آنها قبلا متوجه شده اند که در ونکوور، هر دو قوم قفقاز و آسیایی ها احتمالا انگلیسی صحبت کرده، اما تنها آسیایی ها به زبان کانتونی صحبت می کنند.
محققان نوزادان را در معرض زبان اسپانیایی با تصاویر مشابهی از افراد قرار دادند تا ببینند آیا آنها تمایل به برقراری ارتباط بین زبان نا آشنا با هر قوم ناشناخته دارند. با این حال، در این آزمایش، نوزادان به طور مساوی به چهره های آسیایی و قفقازی نگاه می کردند. این نشان می دهد که نوزادان براساس چهره ها و زبان هایی که با آنها مواجه می شوند، جفت خاص زبان و قومیت را انتخاب می کنند.

نظریه ورکر

ورکر گفت: “نوزادان چیزهای زیادی در مورد زبان حتی در مورد استفاده اجتماعی آن، مدت ها قبل از تولید کلمه اول یاد می گیرند. ارتباط بین ویژگی های فرد صحبت کننده و زبان چیزی است که هیچ کسی به نوزادان یاد نمی دهد. آنها خودشان یاد می گیرند.”

محققان اکنون در حال بررسی این هستند که آیا چنین توانایی در نوزادان برای ارتباط برقرار کردن بین زبان و قومیت به آنها در مورد یادگیری زبان دوم کمک می کند یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید