اهمیت دوزبانگی

اهمیت دوزبانه بودن

راهکارهای چند زبانه شدن مقالات

تشویق کودکان برای دوزبانه بودن منجر به مزایای شناختی،کمک به آنها در تحقق توانایی خود در یک دنیای رقابتی می شود. برای اکثر هندی ها یادگیری زبان انگلیسی به عنوان بلیطی برای رفاه اقتصادی و وضعیت اجتماعی بهتر تلقی می شود.

انگلیسی زبان دوم در مدارس

بنابراین تقریبا تمام مدارس خصوصی در هند، انگلیسی زبان هستند. بسیاری از مدارس دولتی، به علت اجبار سیاسی، زبان رسمی ایالتی را در مقطع ابتدایی و انگلیسی را به عنوان زبان دوم از کلاس پنجم تدریس می کنند. بعضی از کشورها همچنین آموزش زبان سوم را از کلاس شروع آغاز می نمایند. این فقدان اولویت به زبان فرانسه در مدارس دولتی یکی از دلایل اصلی برای ثبت نام  ها در مدارس خصوصی است.

مهارت در زبان انگلیسی اغلب با وضعیت تحصیلی و اجتماعی همبستگی دارد. با توجه به اولویت والدین برای یادگیری زبان انگلیسی ، بسیاری از مدارس خصوصی به شدت تمرکز خود را بر مهارت های انگلیسی از مقطع مهد کودک می گذارند. بسیاری از مدارس به طور کلی بر روی “آموزش زبان انگلیسی” متمرکز هستند و تمامی تعاملات مدرسه رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی از مقطع مهد کودک می باشد. بسیاری از مدارس نیز استفاده از زبان مادری را کاملا ممنوع کرده و هر گونه گفتگو با زبان مادری ممنوع می باشد.

بسیاری از مدارس والدین را تشویق می کنند تا حتی در خانه نیز به زبان انگلیسی صحبت کنند، در نتیجه کودکان دارای ویژگی منفی نسبت به زبان های مادری خود هستند. از طرف دیگر، مدارس دولتی که در آنها زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم از کلاس پنجم آموزش داده می شوند، دانش آموزان خود را در معرض شرایط نامساعد رقابتی قرار می دهند.

اهمیت دوزبانگی
اهمیت دوزبانگی

روش های فعلی برا انتخاب زبان در مدارس

شیوه های فعلی در مدارس خصوصی یا دولتی عمدتا به دلیل اجباری اقتصادی، تقاضای بازار یا اجبار سیاسی و نه بر اساس تحقیقات علمی می باشد. منفعت این سیاست برای کودک، دوزبانگی می باشد. ما با ظرفیت ذاتی برای یادگیری هر زبان و بیش از یک زبان متولد شده ایم. مطالعات رفتاری نیز نشان داده اند که اگر کودکان تا ۷ سالگی در معرض دو زبان قرار گیرند، در هر دو زبان مهارت فراوانی کسب می کنند.

شواهد علمی بیش از دغدغه های اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی برای حمایت از یادگیری بیش از یک زبان وجود دارند. فرد دوزبانه دارای مزایای شناختی فراوان در سراسر زندگی است. مطالعات متعدد نشان داده اند که کودکان دوزبانه مزایای شناختی نسبت به یک زبانه ها به ویژه در مورد وظایف غیر کلامی، حل اختلاف، انعطاف پذیری شناختی و دیگر کارهای کنترل شناختی نشان می دهند. جالب توجه است، مزیت شناختی و توجه به دوزبانگی در واقع با سن افزایش می یابد. دوزبانه های قدیمی تر دارای کنترل شناختی بالاتری نسبت به دوزبانه های جدید تر هستند.

ویژگی دوربانه ها

دو زبانه ها در طول عمر شان، تمایل زبان شناختی خود را در دو زبان تقسیم می کنند و از این رو، قدرت واژگان و تفسیر لغوی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. اما تفاوت در میان صحبت کنندگان تک زبانه و دوزبانه در واژگان در مدرسه وجود ندارد و تنوع فقط برای واژگان در خانه است. از آنجا که دایره لغات یک پیشگویی قوی در مورد موفقیت تحصیلی است، دو زبانه ها با این مورد مشکلی ندارند.

بنابراین، علیرغم برخی از هزینه های زبانی که توسط دوزبانه پرداخت می شود، آنها دارای مزایای شناختی فراوانی نسبت به زبان های یکسان هستند. بنابراین، دوزبانگی باید در سیاست دوران کودکی نه تنها به دلایل اقتصادی و یا اجبار سیاسی، بلکه برای مزایای شناختی تشویق شود.

هاوارد گاردنر می گوید که درست مانند یک GPS با هماهنگی سه ماهواره، کودکان باید حداقل سه زبان را بدانند. از آنجاییکه یادگیری زبان انگلیسی زمانی که زود هنگام آغاز می شود، موثر است، مدارس باید آموزش زبان را حداقل از مقطع مهدکودک آغاز کنند. تمرین فعلی شروع زبان دوم در مدرسه ابتدایی ممکن است بهترین استراتژی باشد. مدارس باید تعادل بین واج شناسی و غوطه وری “کل زبان” ایجاد کنند. آنها باید در نظر داشته باشند که رشد مغز کودک در مراحل و چندین بار اتفاق می افتد؛ مغز کودک ممکن است به طور کامل برای درک یا تولید مهارت های زبان کامل نباشد. یادیگری زبان دوم لزوما محدود به نوشتن و صحبت کردن نیست.

مدارس باید والدین را به طور جدی تشویق کنند تا به زبان انگلیسی و زبان مادری از زمان تولد با کودک صحبت کنند. با توجه به تمرکز فوق العاده ای در مورد زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش، والدین باید به طور گسترده به زبان مادری خود صحبت نمایند.

با گذشت زمان که دانش آموزان به مقطع متوسطه ​​می رسند، مدرسه می تواند با دانش آموزان به صورت رسمی به زبان انگلیسی در همه جا صحبت کند. در حالی که  والدین به خوبی برای توسعه زبان مادری در خانه عمل می کنند، مدارس متوسطه باید ارتباطات با زبان انگلیسی را تقویت کنند تا دانش آموزان برای مهارت های زبان انگلیسی بهتر و بیشتر ترغیب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید